A A A

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle pod numerem 2, działającą na podstawie:

  • statutu nadanego uchwałą Nr XXII/292/12 Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kędzierzynie-Koźlu,
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406).


Zmiany w statucie:

1. Uchwałą Nr XXXII/368/2000 Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kędzierzynie-Koźlu.

2. Uchwałą Nr LVII/726/2002 Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu.

3. Uchwałą Nr XXVIII/337/2004 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu.

4. Uchwałą Nr VI/58/2007 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu.


Dokumenty:

TYTUŁ DOKUMENTU: Status Prawny
UTWORZENIE: Ewa Kowalczyk-Lecibil DATA: 31-01-2013 KOMENTARZ: Utworzenie dokumentu
PUBLIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 31-01-2013KOMENTARZ: Publikacja dokumentu