A A A

Organizacja Miejskiego Ośrodka Kultury opisana została w Regulaminie organizacyjnym nadanym przez Dyrektora zarządzeniem nr 219/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na podstawie:

  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406),

oraz po zasięgnięciu opinii:

  • Organizatora,
  • Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych Instytucji Kultury w Kędzierzynie-Koźlu.Regulamin organizacyjny określa:

  1. Zarządzanie Ośrodkiem.
  2. Strukturę organizacyjną.
  3. Zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych.


Dokumenty:

  • Zarządzenie 219/2015 z dnia 28.05.2015 r. -pobierz-
  • Regulamin organizacyjny -pobierz-
  • Schemat organizacyjny -pobierz-
  • Porozumienie ws. stosowania ruchomego czasu pracy z 17.02.14 r. -pobierz-
TYTUŁ DOKUMENTU: Organizacja
UTWORZENIE: Ewa Kowalczyk-Lecibil DATA: 31-01-2013 KOMENTARZ: Utworzenie dokumentu
PUBLIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 31-01-2013KOMENTARZ: Publikacja dokumentu
MODYFIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 07-09-2016KOMENTARZ: Modyfikacja dokumentu
MODYFIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 07-09-2016KOMENTARZ: Modyfikacja dokumentu