A A A

Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi działalność w czterech domach kultury:

  • Dom Kultury "Chemik" przy al. Jana Pawła II 27

Tytuł prawny do nieruchomości: własność (akt notarialny sporządzony w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 15 grudnia 2009 r. - numer repetytorium A: 11626/2009).

  • Dom Kultury "Koźle" przy ul. Skarbowej 10

Tytuł prawny do nieruchomości: umowa nr 6850-17/GNP/2015 użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle z dnia 03.08.2015 r. 

  • Dom Kultury "Koźle-Rogi" przy ul. Głównej 54

Tytuł prawny do nieruchomości: własność (akt notarialny sporządzony w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 10 czerwca 2008 r. - numer repetytorium A: 6226/2008).

  • Dom Kultury "Lech" przy ul. Wyzwolenia 7B

Tytuł prawny do nieruchomości: umowa użyczenia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle  nr 588/MOK/2014 z dn. 18.11.2014 r.

 

Majątek:

TYTUŁ DOKUMENTU: Majątek
UTWORZENIE: Ewa Kowalczyk-Lecibil DATA: 31-01-2013 KOMENTARZ: Utworzenie dokumentu
PUBLIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 31-01-2013KOMENTARZ: Publikacja dokumentu
MODYFIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 08-09-2016KOMENTARZ: Modyfikacja dokumentu
MODYFIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 08-09-2016KOMENTARZ: Modyfikacja dokumentu
MODYFIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 08-09-2016KOMENTARZ: Modyfikacja dokumentu
MODYFIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 08-09-2016KOMENTARZ: Modyfikacja dokumentu
MODYFIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 08-09-2016KOMENTARZ: Modyfikacja dokumentu
MODYFIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 08-09-2016KOMENTARZ: Modyfikacja dokumentu
MODYFIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 08-09-2016KOMENTARZ: Modyfikacja dokumentu
MODYFIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 31-10-2017KOMENTARZ: Modyfikacja dokumentu
MODYFIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 31-10-2017KOMENTARZ: Modyfikacja dokumentu