A A A

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty
30 000 euro znajduje się tutaj

Zarządzenie dotyczące wprowadzenia regulaminu

TYTUŁ DOKUMENTU: Zasady udzielania zamówień publicznych
UTWORZENIE: Ewa Kowalczyk-Lecibil DATA: 31-01-2013 KOMENTARZ: Utworzenie dokumentu
PUBLIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 31-01-2013KOMENTARZ: Publikacja dokumentu